Wie is John Vijlbrief

Ariadne Revue der Reclame 1
John Vijlbrief

John Vijlbrief begon in 1979 als marketing-vakbladjournalist bij Ariadne/Revue der Reclame (de voorloper van Adformatie) waarvoor hij bijna 10 jaar wekelijks schreef. Via dit vakblad kwam hij in aanraking met de audiovisuele vakwereld. John fotografeerde én filmde al jaren en zag in het produceren van bedrijfspresentaties een toekomst waarvan hij nooit een seconde spijt heeft gehad.

Coverstory John Vijlbrief Marketing
Audiovisuele Presentaties Boek Vijlbrief 1
Internet Televisie Revolutie Vijlbrief
Interactieve Bedrijfspresentaties Vijlbrief

Vanuit zijn journalistieke werkzaamheden voor o.a. Ariadne/Revue der Reclame en het maandblad Audio-Visueel Magazine, schreef John Vijlbrief in opdracht van de uitgeverijen Sdu/Academic Services, Focus Elsevier en PearsonEducation verschillende boeken over de mogelijkheden van interactieve, audiovisuele communicatie. 

Zijn boek ‘De internet televisierevolutie’ deed stof opwaaien. In 2011 beschreef Vijlbrief zijn visie en verwachtingen  voor omroep, reclame en internet vakgebied uitvoerig in dit boek. Jaren later blijkt John veel ontwikkelingen goed te hebben voorzien. Men noemde zijn visie toen ‘rebels’. 

Audio-Visueel Praktijkrapport
Handboek Audiovisuele Communicatie
Kostenbewust werken op video Vijlbrief

Behalve Research & Onderzoek, verzorgde John Vijlbrief workshops en seminars over de verschillende facetten en technieken van het fenomeen ‘beeldschermpresentaties/communicatie’. 

Vanuit zijn vakkennis en zeer ruime praktijkervaring in het vakgebied, is John Vijlbrief iemand die u doelgericht kan adviseren bij het strategisch inzetten van (interactief) beeld- en geluid met impact.

Handboek PR en Voorlichting
Business Meeting Magazine
AV-Magazine

Behalve voor Ariadne/Revue der Reclame publiceerde Vijlbrief over audiovisuele communicatie in allerlei marketingcommunicatie gespecialiseerde tijdschriften. Ook schreef hij o.a. voor het ‘Handboek voor Public Relations en Voorlichting’ de hoofdstukken over audiovisuele communicatie. In die tijd verzorgde hij gastcolleges en seminars over het onderwerp audiovisuele communicatie.

De John Vijlbrief van 2020 is nog steeds actief bezig met dit mooie vak. Hij weet als geen ander dat ‘altijd je kennis blijven bijspijkeren’ van doorslaggevend belang is. John meent voorts “dat het allerbelangrijkste is om je als senior-producent te omringen met jonge producenten met frisse ideeën.Dit te combineren met mijn rijke praktijkervaring. Zo ontstaat steeds weer een ijzersterk productieteam.”